A Site by Notional Systems

Shri Kedar Ramesh Gulavani - M1643

Discipline: Violin
ICPA
  • US$ 30 per class
  • gkedar123@gmail.com
  • +91 9822512307
  • No

Biodata

Mr.Kedar Ramesh  Gulavani

Date of birth: 20/7/1976

Educational Qualification : B.Com.

Computer Diploma.

Professional Qualification :

Sangeet Visharad.

Programmes :

Solo : Khalwayan at               Ratnagiri.

         Sangeet         Sandhya at     Aurangabad.

          Naad brahma              at Nipani.

   Accompaniment :

Shounak Abhisheki.

Jaymala Shiledar.

Kirti Shiledar.

Jayshree Patnekar

Vijay Koparkar.

  LIGHT MUSIC :

Ravindra Sathe.

Anuradha Poudwal.

Shridhar  Phadake

Chandrashekhar Gadgil.

   RECORDINGS  IN MARATHI MOVIES :

Zunzar, Aparadh, Sangharsh ,Apaharan, Kunkoo, Prem.Aarop.

 


Youtube Links